Prof. dr. W. Ph. (Wouter) Stol

NHL Hogeschool, Politie Academie, Open Universiteit

Wouter Stol

De verdergaande digitalisering is een grote uitdaging voor onze samenleving. Het vraagt inspanningen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, niet alleen reactief maar ook proactief. We moeten zien te doorgronden wat er gaande is en hoe dat onze samenleving verandert (dat vergt onderzoek) en we hebben mensen nodig die e.e.a. in goede banen kunnen leiden (dat vergt scholing). Veiligheid is daarbij het centrale thema. Dcypher dient hierbij te zorgen voor afstemming. Afstemming tussen de vele initiatieven die kennisinstellingen nemen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Afstemming vooral ook tussen de verschillende disciplines die we nodig hebben voor een veiliger samenleving in een digitale wereld. Veiligheid in een digitale wereld kunnen we alleen bereiken als we bruggen weten te slaan tussen verschillende wetenschapsgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, sociologie, recht, communicatiewetenschap en psychologie. Afstemming, ook over klassieke scheidslijnen heen, dat is de opdracht waarvoor dcypher staat en waaraan ik me door deelname aan dcypher nadrukkelijk verbindt.