Programma dcypher mini Symposium bekend!

1 september 2020

Het dcypher mini Symposium is een online evenement op 28 september 2020

Geïnteresseerd in of betrokken bij cybersecurity onderzoek, ontwikkeling, innovatie en / of (hoger) onderwijs?
Kom naar de online editie van het dcypher Symposium!

Registeer je hier

Bluesky dcypher mini Symposium

Het symposium biedt een podium voor de uitreiking van de Dutch Cyber Security Research Paper Award van dcypher, die in maart niet kon plaatsvinden vanwege de Corona-uitbraak. De top vier recente veelbelovende Nederlandse onderzoekspapers, beoordeeld door een internationale jury van experts, worden gepresenteerd. Daarnaast zullen in het kader van de Nationale Cybersecurity Onderzoeksagenda (NCSRA-III) en de Nationale Cybersecurity Onderwijsagenda (NCSEA) twee belangrijke onderwerpen worden besproken door twee verschillende expertpanels die deze onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Programma

Het eerste deel is Engelstalig 

14:00 – 14:10 Start Programma

14:10 – 15:20 dcypher best Cyber Security Research Paper (DCSRP) Award ceremony

15:20 – 15:35 Pauze

De rest van het Symposium wordt Nederlands gesproken

15:35 – 16.25 Discussie Digitale Autonomie (Cyber Security Research) 

Moderator: Peter Zinn
Panel leden:

Elk panellid krijgt 5 minuten de tijd om het onderwerp Digitale Autonomie vanuit het afgesproken perspectief te bespreken. Vervolgens bespreken panelleden elkaars argumenten en verwelkomen ze vragen (via chat) van het publiek.

16:25 – 17.00 Discussie Leven Lang Leren (Cyber Security Educatie) 

Moderator: Peter Zinn
Panel leden:

  • Jos Griffioen (Hogeschool Leiden), vanuit Hoger Onderwijs perspectief 
  • Inge Bryan (Deloitte Cyber Risk Services), vanuit perspectief bedrijfsleven dat goed opgeleide experts nodig heeft
  • Tineke Netelenbos (Chairman ECP, CSR), vanuit perspectief overheid en haar mogelijke rol in het aanmoedigen van Leven Lang Leren

Ieder panellid krijgt 5 minuten de tijd om het onderwerp Life Long Learning vanuit het afgesproken perspectief te bespreken. Vervolgens bespreken panelleden elkaars argumenten en verwelkomen ze vragen (via chat) van het publiek.

17.00– 17.15 Closing Remarks

  • Slot woorden door Jan Piet Barthel
  • Woorden van Jos de Groot, Director Digital Economy (Ministerie van Economische Zaken & Klimaatbeleid) en Oscar Delnooz, Plv. Directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Sluiting door Peter Zinn

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda