Publiek-private cybersecurity alliantie moet Nederland digitaal veiliger maken

25 mei 2018

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus geeft het startschot voor een publiek-private cybersecurity alliantie. Binnen de nieuwe alliantie gaan publieke en private partijen gezamenlijk de maatregelen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) vormgeven.

De NCSA is vorige maand gepresenteerd. Met deze agenda zet het kabinet in op de versterking van de publiek-private samenwerking rond digitale veiligheid door een landelijk dekking stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden in te richten. Door het opzetten van de Nederlandse cybersecurity alliantie verbinden publieke en private partijen zich om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven.

Startschot

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft 24 mei het startschot gegeven voor deze alliantie met het Nederlands bedrijfsleven in samenwerking. Dit deed de minister samen met onder andere Joost Farwerck (KPN), Inge Phillips (Deloitte), Jos Nijhuis (Schiphol), Erik Akerboom (Nationale Politie), Dick Schoof (NCTV), Rob Bertholee (AIVD), Tineke Netelenbos (ECP), Lousewies van der Laan (ICANN), Herna Verhagen (PostNL), Wiebe Draijer (Rabobank) en Hans de Boer (VNO-NCW).

“We zien al veel mooie initiatieven van bedrijven om Nederland digitaal veilig te maken. Het groot helpt klein principe, het versterken van de digitale veiligheid van de gehele bedrijfsketen of simpelweg bieden van voorlichting aan MKB. De alliantie moet al deze initiatieven verankeren in Nederland zodat deze zich als een olievlek over Nederland verspreiden”, aldus Grapperhaus.

 

https://executive-people.nl/600339/publiek-private-cybersecurity-alliantie-moet-nederland-digitaal-veiliger-maken.html