Publiek-private investeringen in kennis en innovatie verdubbeld

19 oktober 2016

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben vorig jaar in totaal voor 1 miljard euro geïnvesteerd in gezamenlijk publiek-privaat onderzoek via de topsectoren. Ook heeft het bedrijfsleven 48 procent van de investeringen gefinancierd. Dat staat in de evaluatie van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) die minister Kamp van Economische Zaken naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het recent verschenen Global Competitiveness Report van het World Economic Forum blijkt dat Nederland voorop loopt op het gebied van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. TKI-toeslagenMet TKI-toeslagen zijn succesvolle programma's opgestart, zoals het Delftse QuTech, waar gebruik wordt gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes om kwantumcomputers te ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld is onderzoekscentrum Advanced Research Center CBBC in Utrecht waar de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is. Dit centrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gemoeid zijn met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen. KansenMinister Kamp: "Om de Nederlandse kenniseconomie op wereldniveau concurrerend te houden, zijn publiek-private samenwerkingen van cruciaal belang. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 2,5 procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling te investeren. Dat is een half procent meer dan nu. Om daar te geraken, zullen vooral private partijen extra moeten investeren. En dat is precies wat de TKI-toeslag doet: die leidt tot een hogere private bijdrage van het bedrijfsleven aan onderzoek en innovatie en maakt inzichtelijk waar de vele kansen voor het bedrijfsleven liggen om de benodigde extra investeringen te doen." Strategische samenwerkingDe TKI's zorgen voor afstemming en samenwerking tussen onderzoeks- en innovatieactiviteiten en voor meer strategische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De toeslag wordt ingezet voor publiek-private samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatie-adviesdiensten. Voor elke euro die de private sector investeert in onderzoek en ontwikkeling bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI 0,25 euro. Het TKI financiert hiermee weer nieuw publiek-privaat onderzoek. https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/publiek-private-investeringen-kennis-en-innovatie-verdubbeld