RAAK-subsidie voor gezamenlijk onderzoek mkb’s en hogescholen

21 januari 2019

Mkb’s en hogescholen die gezamenlijk onderzoek verrichten dat praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk oplevert kunnen tot en met 5 maart RAAK-mkb subsidie aanvragen.

De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van de samenwerking tussen mkb’s en hogescholen en door middel van kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb’s vergroten. Voorbeelden van projecten die eerder in aanmerking kwamen voor RAAK-mkb subsidie zijn:

  • welke gevolgen hebben het gebruik van augmented reality voor het assemblageproces in maakbedrijven?
  • hoe te komen tot een adviessysteem gericht op de overgang naar een duurzamere tulpenteelt?
  • hoe meet je de sociale impact van bedrijven die een bijdrage willen leveren aan arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
  • hoe kunnen ondernemers met het oog op Smart Industry hun innovatievermogen verbeteren?

Deze willekeurige greep uit het grote aantal reeds gesubsidieerde projecten toont aan dat de RAAK-subsidie een zeer brede toepassing kent. Daardoor is de regeling populair bij mkb’s en hogescholen die, met innovatie op het netvlies, graag gebruikmaken van elkaars aanvullende competenties.

Meer informatie