Rathenau: Hoog tijd om het ethiekdebat over AI mondiaal te voeren

20 mei 2020

Nu AI zich razendsnel ontwikkelt en landsgrenzen overstijgt, is het belangrijk internationaal samen te werken om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden, aldus het Rathenau Instituut. Op zoek naar de dilemma’s en vragen die daarbij spelen, gaat het instituut een serie artikelen publiceren over ethiek en AI. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de rol van het onderwijs en de wetenschap. De eerste bijdrage is van Rathenau-directeur Melanie Peters. De tweede geeft een indruk van de discussies tijdens de eerste virtuele bijeenkomst, eind april, van de UNESCO Ad Hoc expertgroep Ethics & AI. En nog een debat waarover het Rathenau Instituut de komende maanden een serie artikelen over wil publiceren: het voorzorgsprincipe bij innovatie. In het eerste artikel (Rathenau – 3) legt het instituut uit waarom het denkt dat voorzorg niet noodzakelijkerwijze hoeft te leiden tot een verbod op nieuwe ontwikkelingen.

Artikel Rathenau – 1
Artikel Rathenau – 2
Artikel Rathenau – 3

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda