Recovable Privacy

Projectleider: dr. Jaap-Henk Hoepman, RUN (1 januari 2010 tot 1 januari 2014) 

  > download pdf

Het project Revocable privacy probeert een balans te vinden tussen security en privacy. Uitgangspunt is dat een systeem zo wordt opgezet dat de privacy van de gebruikers gegarandeerd wordt, tenzij hij de vooraf vastgelegde regels van het systeem overtreedt. In dat geval zullen zijn persoonlijke (gebruiks)gegevens worden vrijgegeven, bijvoorbeeld aan de politie. Doel van dit project is om modellen, gereedschappen en technieken voor deze zogeheten revocable privacy te ontwikkelen. Voor het bestrijden van terrorisme en cybercrime is veel, mogelijk privacygevoelige, informatie noodzakelijk. Dit levert een spanningsboog tussen privacy en security die voelbaar is in een groot aantal maatschappelijke dossiers. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht, het invoeren van een systeem voor rekeningrijden, het nationaal informatie knooppunt van de KLPD, DigiD, of de OV chipkaart.
 

Project resultaten

Er is een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de KLPD. Een eerste resultaat is binnen deze samenwerking al geboekt. Dit betreft een oplossing voor het zogeheten zeilsnijderprobleem: er rijden auto’s rond die op parkeerplaatsen aan de snelweg kijken welke vrachtwagens er staan en welke lading zij vervoeren. Als die lading waardevol is, komen de dieven ’s nachts terug, snijden het zeil opeen en stelen de lading. Om grip te krijgen op deze dieven, is een algoritme ontwikkeld voor nummerplaatdetectiesystemen op die parkeerplaatsen. Als eenzelfde auto op meer dan vier verschillende parkeerplaatsen wordt gedetecteerd op een dag, wordt de nummerplaat vrijgegeven. De KLPD is nu aan het bekijken of en zo ja hoe dit algoritme geïmplementeerd kan worden.
 

Vervolgactiviteiten

Er zijn nog geen vervolgactiviteiten bekend.
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Radboud Universiteit Nijmegen
  •     CWI
  •     ICTU
  •     TNO ICT