Reminder: Kleine projecten in het kader van NWA-routes 2020

14 september 2020

NWO heeft een call geopend voor één voorstel met daarin drie kleine projecten (elk 50 k Euro) binnen de context van elk NWA-traject. Binnen deze call for proposals kan het routebeheer van elk NWA-traject een aanvraag indienen voor financiering van maximaal drie kleine projecten. Deze projecten kunnen gericht zijn op een innovatief idee of op de kennisbenutting van bestaande kennis. 
De deadline voor het indienen van voorstellen is 29 oktober 2020.

Waarvoor
NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda te ondersteunen. Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van een NWA-route geld aanvragen voor kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis. Deze kleine projecten dienen bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en dienen wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten. Het routemanagement dient een transparant proces te doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en dient dit proces te omschrijven in de aanvraag. Ook dienen er nieuwe en onverwachte verbindingen te worden gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. De beoordelingscommissie beoordeelt het voorstel op deze verbindingen en de relevantie.

Meer informatie over deze call vindt u op de website van NWO

Om het verband tussen uw cybersecurity-onderzoek en een bepaalde NWA-route te bepalen, kunt u het overzicht van alle routes bekijken op de website van de wetenschapsagenda