Research & Innovation Days (Brussel)

24-09-2019

In september organiseert de Europese Commissie de eerste Research & Innovation days. Dit evenement zal zich richten op beleidsontwikkelingen in het Europese onderzoek. Vanzelfsprekend geeft dit verder richting en inzicht aan het Horizon Europe programma, de opvolger van het huidige Horizon 2020 programma.

Het evenement gaat verder dan het bespreken van beleidsontwikkelingen, door ook een Innovative Europe Hub, en een “Science is wonderful!” beurs te organiseren. Hier krijgt u meer te zien van lopende projecten in het Horizon 2020 programma.

Informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van de EC, aanmelden kan daar eveneens.