Rol voor kennisveld in nieuw industriële en mkb-beleid

19 maart 2020

Vorige week maakten we melding van de nieuwe industriële strategie van (1) de Europese Commissie en van (2) de daarop aansluitende strategie voor het mkb. Neth-ER heeft op een rij gezet wat deze strategieën (kunnen) betekenen voor het kennisveld (onderzoeks- en onderwijsinstellingen). Synergieën van bedrijven met onderwijs, onderzoek en innovatie staan in beide strategieën voorop. EARTO, de European Association of Research and Technology Organisations, is op hoofdlijnen goed te spreken over de Europese plannen. Het constateert wel dat er nog veel randvoorwaarden moeten worden ingevuld, niet in de laatste plaats een snel akkoord over het Meerjarig Financieel Kader van de EU.

Artikel Neth-ER – 1
Artikel Neth-ER – 2
Persbericht EARTO