Ruim 17 miljoen extra nodig voor Operatie BRP

29 mei 2017

Ruim 17 miljoen extra nodig voor Operatie BRP. Nieuwe vertraging van zeker anderhalf jaar. De nieuwe begroting van het programma Operatie BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) blijkt ruim zeventien miljoen euro hoger uit te vallen dan was voorzien. Ook loopt het project een vertraging op van zeker anderhalf jaar. Dit blijkt uit herijkingsstukken die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig jaar leverde een uitloop van negen maanden de Operatie BRP al een kostenpost op van 8,6 miljoen euro extra. De totale kosten overschrijden inmiddels de honderd miljoen euro.

Sinds 2010 is er bij BZK al drie keer met een herbouw begonnen van wat de opvolger van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) moet worden. In 2013 bleek het initiële budget van 44,5 miljoen euro op; Plasterk koos toen voor een doorstart met dertig miljoen extra budget en drie jaar extra doorlooptijd. Daar kwam naderhand op advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) nog eens 8,6 miljoen euro bij. In 2018 zou het inmiddels tot BRP gedoopte nieuwe systeem klaar moeten zijn. Maar het halen van die deadline bleek twijfelachtig nadat minister Plasterk al meldde dat er opnieuw vertragingen zijn.

Uit de nieuwe stukken blijkt dat die deadline inderdaad niet wordt gehaald. Wat het nieuwe tijdpad wordt is nog niet precies duidelijk; de bewindsman wacht nog op de uitslag van een toets door het BIT van de Operatie BRP en de inbeheername van de BRP. Maar uit het herijkingsrapport blijkt dat voor de transitie nu de periode 1 mei 2019 tot 1 oktober 2021 wordt uitgetrokken; de eerste koplopergemeenten sluiten in het nieuwe plan op 1 oktober 2019 aan op de BRP.

Uitloop in tijd en kosten

Plasterk heeft in het bijzonder aan het BIT gevraagd om het ontwikkelprogramma (inclusief de codekwaliteit) en de ontwikkelsnelheid te toetsen. Volgens de demissionair bewindsman heeft hij het BIT-advies nodig om een oordeel te kunnen geven over de voorgestelde herijking van de planning van het programma Operatie BRP. Het advies van het BIT bevindt zich in een afrondende fase. De minister verwacht binnen vier weken met een kabinetsstandpunt te komen over de huidige situatie rond dit beladen it-project.

Het herijkingsrapport dat Plasterk nu op 'dringend verzoek' van de vaste Kamercommissie de Tweede Kamer heeft toegestuurd betreft overigens een conceptrapportage van het projectbureau van programma Operatie BRP. Daarin, schrijft hij, is sprake van 'een aanzienlijke uitloop in tijd en kosten'. Om tot een afgewogen oordeel over de gevolgen hiervan te komen, is onder andere afstemming met gemeenten en afnemers van de BRP nodig, vindt de bewindsman. Opmerkelijk genoeg noemt hij de Tweede Kamer niet als partij waarmee moet worden afgestemd.

Tegenvallers

Uit de door het projectbureau opgestelde nieuwe begroting blijkt na enig optellen en aftrekken dat er dik zeventien miljoen euro extra nodig is om de Operatie BRP tot een einde te brengen. Dat is bijna 50 procent meer dan de herijkte begroting bij de herstart onder Plasterk in 2013 en komt bovenop de eerder door het BIT losgepeuterde 8,6 miljoen.

Die extra miljoenen die nodig zijn komen door tal van tegenvallers, variërend van het vergeten te begroten van gedetailleerde herontwerpen, wijzigingen waarvan de gevolgen anders blijken uit te pakken en software die nog niet klaar is, tot aan veel overhead, partners die hogere rekeningen indienen (zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - RvIG), het verschuiven van posten die eerst bij BZK lagen en zelfs kosten die worden opgevoerd voor het houden van broncode-schouws in een kamertje met een enkele pc. Overheidsexpert en BRP-watcher René Veldwijk geeft extra toelichting op Twitter.

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6025279/250449/ruim-17-miljoen-extra-nodig-voor-operatie-brp.html