Ruim derde buitenlandse studenten gaat en blijft in ons land aan de slag

5 september 2016

Vijf jaar na hun afstuderen, is nog steeds 38% van de buitenlandse studenten in ons land aanwezig. Dat ligt ruim boven het gemiddelde van 25% in de OESO-landen. EP-Nuffic ziet in de cijfers een bevestiging dat de campagnes om buitenlandse afgestudeerden te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt, succes hebben.

Bericht The PIE News
Publicatie EP-Nuffic (pdf)