S-Mobile

Projectleider: dr. B. Crispo, VU (1 januari 2007 tot 1 januari 2011)

  >  gerelateerd interview

  >  download pdf

Binnen het project S-Mobile staat de beveiliging van mobiele communicatieapparatuur centraal. Denk aan smartphones, pda’s, RFIDs en dergelijke. Dit soort mobiele communicatieapparatuur bevat meestal geheime informatie, zoals persoonlijke gegevens. Sommige applicaties moeten een deel van deze informatie kunnen gebruiken, zonder de informatie zelf te verzenden. S-Mobiele zoekt naar manieren om per applicatie licenties af te geven welke informatie die specifieke applicatie wel en niet mag verspreiden. Zo’n licentie moet worden begrepen door verschillende apparaten en betrokkenen (gebruikers, operators, ontwikkelaars et cetera). Uiteindelijk moeten de netwerkoperator en de gebruiker zelf kunnen aangeven wat een applicatie wel en niet mag doen.
 

Project resultaten
Binnen het project is er zowel op het theoretische als op het praktische vlak voortgang geboekt. Het project heeft concreet een tweetal nieuwe oplossingen opgeleverd:
1.    Een nieuw theoretisch kader dat classified informatie kan beschermen.
2.   Een smartphone platform voor Android en Crepedroid, waarmee de smartphone kan worden uitgebreid met context. Het platform kan voor deze context op een dynamische manier beveiligingsbeleid  definiëren en versterken. De software voor CrepeDroid smartphones is beschikbaar via het web.

 
Vervolgactiviteiten

Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de Cyber Security call.
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Technische Universiteit Eindhoven
  •     Vrije Universiteit Amsterdam
  •     Philips
  •     TNO ICT