“Samenleving moet gaan nadenken over cybersafety”

16 mei 2019

In 2017 zorgde cybercrime wereldwijd voor zo’n 500 miljard euro aan schade. Richard Delger, directeur van het Thorbecke Instituut, spreekt van “een digitale dijkdoorbraak”. Hij wil dat er een deltaplan voor cybersafety komt. Delger sprak bij de viering van het tienjarig bestaan van de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie.

Artikel ScienceGuide