Samenwerken aan verantwoorde digitalisering

9 december 2019

De digitale transitie gaat gepaard met grote veranderingen in ons werken, communiceren en handelen. Die veranderingen zijn vaak ten goede, maar lang niet altijd en voor iedereen. Denk aan de opkomst van AirBnB en de gevolgen die dit heeft voor de huizenmarkt of de opkomst van AI en het verdwijnen van banen. Op 7 november organiseerde het Rathenau Instituut een bijeenkomst over de vraag: wat kunnen overheden, bedrijven, organisaties en mensen zelf doen om de nadelen van digitalisering te minimaliseren? Het bleek een complex vraagstuk.

Verslag Rathenau