Save the date iPoort Cyber Security Onderzoek & Beleid.

12 juni 2013

Georganiseerd in de week van Alert onlineCyber security onderzoek is, gezien de vrijwel dagelijks aan het licht tredende kwetsbaarheden van onze ICT-infrastructuren, van groot belang. Het onderzoek levert niet alleen kennis op, die ten goede komt aan de Nederlandse maatschappij en economie, het levert ook experts op die hun opgedane kennis in de publieke en private sector inzetten. Dit onderzoek vraagt om investeringen en een passend beleid. Op maandag 4 november 2013* bent u van 16.00 uur tot 18.00 uur van harte welkom bij Nieuwspoort voor de bijeenkomst van iPoort, met als onderwerp: Cyber Security Onderzoek.

Nationale Cyber Security Research Agenda, NCSRA-II
De totstandkoming van het vervolg op de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA, 2010), aangeduid als NCSRA-II, wordt gecoördineerd door het IIP-VV, op verzoek van NWO en de ministeries van V&J, EZ, Defensie en BZK. Het ontwikkelingstraject van de NCSRA-II heeft goedkeuring van het het beraad van directeuren die de opdrachtgevers vertegenwoordigen, de Cyber Security Raad en sluit aan op de Cyber Security strategie Europese Unie. De agenda is op verschillende manieren getoetst aan het veld.

Debat
Het ICT Innovatie Platform wil de NCSRA-II graag in een openbare presentatie, gevolgd door debat, in een speciale iPoort sessie aanbieden aan de opdrachtgevers en één van de voorzitters van de Cyber Security Raad.

Nadere invulling van het programma volgt.

Aanmelden kan via http://www.ipoort.nl/?q=registratie

 

iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer. Nieuwspoort omvat vele 'thema' poorten, vooral opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen.

IIPVV het Nederlandse ICT-Innovatieplatform (IIP) Security & Privacy “Veilig Verbonden” verenigt onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid in Nederland op het terrein van de ICT-veiligheid en privacy.

* Let op: de bijeenkomst van 17 oktober "Cyber Security Onderzoek & Beleid" in Nieuwspoort is verplaatst naar 4 november in verband met Alert online