SBIR Cyber Security II

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschrijft in opdracht van verschillende ministeries en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het cybersecurity vraagstuk in een Small Business Innovation Research (SBIR) aanbestedingsdocument. Dit document wordt vervolgens openbaar aanbesteed. RVO voert vervolgens de aanbesteding uit en informeert het bedrijfsleven. Partijen met relevante ideeën dienen binnen de tenderperiode een offerte in bij RVO. Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria: impact, technologische haalbaarheid, economisch perspectief en prijs van de offerte. De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten en adviseert de opdrachtgevers. Alle SBIR-aanbestedingen richten zich op maatschappelijke uitdagingen. De beide SBIR Cyber Security vallen binnen thema ‘Veiligheid’. U vindt hier de openbare samenvattingen.

in pdf formaat