SBIR Oproep Blockchain Energie Rotterdam

21 juni 2017

Bent u als ondernemer bezig met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen? De SBIR-oproep 'Blockchain Energie Rotterdam' daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Belangrijk is dat de innovaties in de praktijk toepasbaar zijn. De scope van deze oproep is breed: warmte, elektriciteit, waterstof of combinaties hiervan, voor of tussen industrie, bedrijven, huishoudens en elektrische voertuigen. De oproep aan ondernemers luidt: stel een deeloplossing of niche voor waarin eerste innovaties en toepassingen haalbaar zijn, gezien stand der techniek, markt en beschikbare budgetten.

Lees meer over de oproep (pdf).

Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-blockchain-energie-rotterdam