SBIR Research en Development Cyber Security.

26 september 2013

De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EZ, en NWO besloten een impuls te geven aan cyber security onderzoek. Hierbij stond samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen centraal. Uitvoering SBIR Fase 2 onderzoeks- en ontwikkelingsproject: juli 2013 - december 2014. Opdrachtgever: Ministeries van V&J, BZK, Defensie en EZ, en NWO. Beschikbaar budget: € 2,7 miljoen. Onderwerp van de opdracht: Cyber security. Looptijd: september 2012 – december 2014.

Projecten
19 projecten zijn geselecteerd om een haalbaarheidsonderzoek te doen. De beste 8 projecten voeren R&D-onderzoeken uit die leiden tot prototypes.

Meer informatie

http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/sbir/veiligheid/sbir-cyber-security