Security Research Event Helsinki (6-7 november, Helsinki)

3 oktober 2019

Elk jaar organiseert de Europese Commissie samen met een van de lidstaten het Security Research Event. Tijdens deze dagen worden veel projecten uit het Horizon 2020 programma getoond en wordt in panels gesproken over beleidsontwikkelingen. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de opname van onderzoeksresultaten in werkende oplossingen. Verder is het een uitstekende gelegenheid om met beleidsmakers van de EC te spreken of internationale samenwerkingspartners te ontmoeten. Voor het aanmelden en verdere informatie kunt u terecht op www.sre2019.eu.
Gedurende het evenement is er een speciale workshop voor eind gebruikers van veiligheidstechnologie, die gericht is op het in kaart brengen van geldstromen, cybercrime, en informatiemanagement.