SEDAN

Projectleider: prof. dr. Henk van Tilborg, TUe (1 augustus 2007 tot 1 november 2011)

  >  download pdf

Gegevens op internet kun je beveiligen door ze te versleutelen. Als je in deze gegevens wilt zoeken, wil je niet eerst alles hoeven te ontcijferen. Dit project ontwikkelt technieken zodat er zowel veilig als efficiënt gezocht kan worden in versleutelde data. (SEDAN: SEarchable DAta eNcryption)

Project resultaten

Er is een aantal nieuwe cryptografische systemen ontwikkeld, waarmee gezocht kan worden in versleutelde gegevens. De nieuwe systemen zijn selectief veilig, wat inhoudt dat de inhoud van berichten en keywords verborgen blijven, terwijl ze wel doorzocht kunnen worden. De nieuwe methoden zijn efficiënter dan de versleutelingsmechanismen die tot dan toe gebruikt werden.

Vervolgactiviteiten
Geen.
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Technische Universiteit Eindhoven
  •     Universiteit Twente
  •     Comsec
  •     Equens
  •     Irdeto
  •     Philips Research
  •     Rabobank