Senior Beleidsmedewerker Informatica NWO

23 december 2016

Als senior beleidsmedewerker ben je betrokken bij de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsprogramma's op het terrein van de informatica, met name in het kader van het topsectorenbeleid en bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het wetenschapsbeleid op het terrein van de informatica. Je zorgt daarbij voor het opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk van onderzoekers aan kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. 

Bovendien draag je bij aan het primair proces van NWO en ben je o.a. verantwoordelijk voor het management van enkele onderzoeksprogramma's. Daaronder valt bijvoorbeeld het opstellen van oproepen voor de indiening van onderzoeksvoorstellen en het beoordelingsproces daarvan, begeleiding van het lopend onderzoek, een open oog houden voor de verspreiding en de toepassingsmogelijkheden van de resultaten van het onderzoek en verantwoording afleggen over de bestede middelen. Afhankelijk van de mogelijkheden, je ervaring en wensen wordt een aantrekkelijk takenpakket samengesteld.

Met het oog op de vorming van het NWO domein Exacte- en Natuurwetenschappen, waar de informatica onderdeel van zal uitmaken, heb je oog voor samenwerking tussen wetenschapsdisciplines en het leggen van verbindingen tussen de verschillende NWO-domeinen.

https://vacatures.nwo.nl/vacatures/senior-beleidsmedewerker-informatica-285939.html