Sentinels

Sentinels is een Nederlands onderzoeksprogramma (2004-2014) op het gebied van ICT-security in ICT, netwerken en informatie systemen. Het Sentinels programma geeft een stevige impuls aan security onderzoek in Nederland en stimuleert een nationale IT-security community. Sentinels is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Technologiestichting STW. Het programma bestaat uit drie rondes of “calls”. De derde (en laatste) ronde van het Sentinels programma werd, naast het voormalig ministerie van EZ, STW en NWO-EW, gefinancierd door het voormalig ICTRegie, het onafhankelijk regieorgaan voor ICT- onderzoek en –innovatie (waaruit onder andere het IIPVV voortgekomen is). In oktober 2012 is het boekje 'Sentinels' uitgegeven, dat is verschenen in het Nederlands en een beperkte oplage heeft. De interviews en projecten van Sentinels zijn daarom online gepubliceerd, ook in de Engelse taal.

Bezoek ook

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Sentinels bestond uit:

  • Prof.dr. W. Jonker, Philips Research Laboratories & Universiteit Twente (chairman)
  • Dr. W.H. Segeth, Technologiestichting STW (secretariaat)
  • Prof.dr. B.P.F. Jacobs, Radboud University Nijmegen
  • Dr.ir. P. de Jager, TNO Informatie- en Communicatietechnologie

 

Downloads