SIA-congres Denk Groot

15-11-2018

NBC congrescentrum Nieuwegein

Onderzoek met impact
Praktijkgericht onderzoek van hogescholen is onderzoek met impact. Het heeft een grote rol in het oplossen van vraagstukken in de samenleving en het draagt bij aan het onderwijs van hogescholen. Met de deelnemers van het SIA-congres 2018 verkennen wij de toekomst van en met praktijkgericht onderzoek. Dit doen we in workshops, debatten, ontmoetingen en aan de hand van goede voorbeelden. Het SIA-congres is voor iedereen die betrokken is bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Informatief en verrassend, met debatten, workshops, mooie voorbeelden van praktijkgericht onderzoek en volop ruimte voor ontmoeting. 

Contouren programma

9.30 uur    Inloop

10.15 uur  Plenair #1 

11.00 uur  Deelsessies ronde 1  

12.00 uur  Lunch (ga in gesprek met de RAAK-award genomineerden)

13.15 uur  Deelsessies ronde 2

14.30 uur  Deelsessies ronde 3

15.15 uur  Pauze (ga in gesprek met de RAAK-award genomineerden)

15.45 uur  Plenair #2 met o.a. uitreiking RAAK-award

16.15 uur  Borrel
 

RAAK-award

Op het congres is ruim aandacht voor de RAAK-award genomineerden. Aan het eind van het congres maakt de jury bekend welk onderzoeksproject de award mee naar huis mag nemen. De deelnemers bepalen met elkaar wie de publieksprijs wint.

Meer informatie en inschrijven kan via http://www.regieorgaan-sia.nl/SIA-congres