SIDN fonds: eerste pioniers van 2017!

29 mei 2017

De eerste projecten van 2017 zijn bekend: een mooie lijst van maar liefst 16 pioniers die nu met de uitwerking van hun idee van start kunnen! Dit keer was er naast de open call ook aandacht voor Blockchain for Good, waarbij projecten die blockchain inzetten ten gunste van het algemeen belang nadrukkelijk werden uitgenodigd om in te dienen. En dat hebben ze gedaan! Met 8 toegekende blockchain pioniers als resultaat. 

Ook een aanvraag in te dienen? De volgende call opent deze zomer met 12 september als deadline. Houd de website in de gaten voor meer informatie.   

   #01  Blockchain Privacy Register

Vanaf mei 2018 zijn Europese organisaties verplicht om een privacy register bij te houden. In dit register staat informatie over de soorten persoonsgegevens die zij bewaren en verwerken en welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Ook start-ups en kleine organisaties willen hier aan voldoen, maar beschikken niet over de middelen om specialisten in te schakelen. Stichting Clinic is een platform voor gratis juridisch advies. Met het Blockchain Privacy Register ontwikkelen zij een open standaard, waarmee het opstellen en delen van privacyregisters makkelijker wordt. Het stelt betrokkenen in staat de informatie in te zien en beter te begrijpen. Daarbij zorgt de blockchain voor een transparant en verifieerbaar spoor. 
Project: Blockchain Privacy Register
Aanvrager: Stichting De Clinic 

    #02  Patientgegevens veilig van lab naar lab 

Patiëntgegevens uit ziekenhuislaboratoria worden nog per post verstuurd naar andere ziekenhuizen om daar vervolgens handmatig ingevoerd te worden in de computer. Labchain gaat ziekenhuislaboratoria digitaal verbinden door middel van blockchain. Via een netwerk van kleine kastjes die een 'full' blockchain-node draaien, wordt patiëntinformatie versleuteld en geregistreerd, waardoor deze op een veilige en decentrale manier vanuit andere ziekenhuizen op te vragen is. In eerste instantie zullen bloedwaarden op deze manier van lab naar lab gaan. Uiteindelijk doel is een platform te bieden voor het veiliger communiceren van elektronische patiëntgegevens. Labchain is een initiatief van Norbert Schmidt (ddq.nl) en Steven Meex (Clinisch chemicus MUMC). 
Project: Labchain
Aanvrager: DDQ 

    #03  Digitale identiteit voor kinderen

Betrouwbaar internetverkeer staat of valt met een waterdichte digitale identiteit. Als volwassenen zijn we inmiddels gewend aan het feit dat we bijvoorbeeld DigiD nodig hebben om belastingaangiftes te doen. Maar waarom bestaat zo’n identiteit niet voor kinderen? IAM4Kids wil een transparant systeem ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain technologie en anonimiteit is gewaarborgd. Alleen ouders/verzorgers hebben inzage in het internetgedrag van het kind. Dit project ontwikkelt een proof of concept voor een decentraal machtigingensysteem, waarbij diensten die zijn aangsloten bij IAM4Kids kunnen aangeven voor welke leeftijd hun dienst geschikt is en de verantwoordelijk volwassene (indien van toepassing) toestemming kan verlenen. 
Project: IAM4Kids 
Aanvrager: Bas Kemp 

    #04  Fake news? Make media great again! 

Eén van de zegeningen van het internet is dat we nieuws uit alle uithoeken van de wereld tot ons kunnen nemen. Maar het probleem daarmee is dat niet te controleren is of het juiste informatie of nep nieuws betreft. Dit project maakt het mogelijk om online nieuws door middel van blockchain technologie te (laten) verifiëren. Via een gebruiksvriendelijk en transparant systeem kunnen zowel burgers als journalisten aan de slag als fact-checkers om precieze details en traceerbare feiten te achterhalen. In samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam wordt een prototype gebouwd.
Project: Make Media Great Again
Aanvrager: Ruben Brave 

    #05  Ook Bitcoins betalen met je mobiel? 

Bitcoin is momenteel de populairste crypto-valuta en wordt wereldwijd veelvuldig gebruikt om transacties uit te voeren. Echter, de volledige potentie van bitcoin is nog niet bereikt, want met steeds grotere blockchains (Bitcoin > 110GB) wordt het moeilijker voor apparaten met beperkte middelen, zoals mobiele telefoons bijvoorbeeld, om te participeren. Dit project heeft een manier gevonden om kleinere apparaten van dezelfde veiligheidsgaranties te laten profiteren, door een geringe hoeveelheid data te downloaden. Zo kunnen ook met kleine apparaten transacties tussen personen, winkels en diensten plaatsvinden en wordt het gebruik van Bitcoin voor een grotere doelgroep toegankelijk. Met dit project wordt het prototype ontwikkeld.
Project: Dietcoin: slimming Bitcoin for your smartphone
Aanvrager: Marc Makkes 

    #06  Een leerling is meer dan een rapportcijfer

Kennis en vaardigheden in het onderwijs worden nu nog uitgedrukt in rapportcijfers. Ontwikkelingen als toetsloos leren, competentiegericht onderwijs en 21st century skills vragen echter om een andere aanpak. Stel dat je de echte waarde van het onderwijs, het kennis- of competentieniveau samen met de talenten van een leerling kunt opslaan in de blockchain en zo  inzichtelijk kunt maken? BlockChange biedt deze mogelijkheid. Ze bouwen een blockchain waarin iemands niveau ten opzichten van een benchmark of feedback wordt opgeslagen. Alle scores samen vormen een breed persoonlijk profiel van een leerling en geeft een veel completer beeld van de competenties van het kind.  
Project: BlockChange
Aanvrager: Wim Pelgrim 

    #07  Kunnen deelplatformen eerlijker en socialer gemaakt worden? 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo: over tien jaar zullen er meer zzp-ers en kleine ondernemers zijn dan vaste werknemers. Deelplatformen zijn voor kleine ondernemers belangrijk, omdat ze daar hun klandizie mee kunnen vergroten. Maar kleine ondernemers voelen zich vaak niet thuis op de bestaande deelinitiatieven zoals Uber of AirBnB omdat deze geen echt decentraal model hebben. Het zijn geen organisaties die werkelijk ‘delen’ wanneer het gaat om inkomsten of winst. Twende wil met behulp van blockchain technologie een deelplatform bouwen naar coöperatief model, waarbij kleine ondernemers inspraak hebben op de koers van het platform en kunnen meedelen in de winsten.
Project: Een eerlijk en sociaal deelplatform voor kleine ondernemers
Aanvrager: Twende 

    #08  Blockchain als factchecker

Door nepnieuws staat de journalistieke geloofwaardigheid onder druk. Met het oog op transparantie en betrouwbaarheid van het nieuws wil DUIC (De Utrechtse Internet Courant) een pilot opzetten rondom Utrechts nieuws, waarbij de blockchain wordt ingezet om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen en informatie te beoordelen. DUIC wil hiermee nagaan hoe met de inzet van blockchain een systeem van vertrouwen kan worden opgezet. Blockchain biedt namelijk mogelijkheden waarbij journalisten als fact checkers de belangrijkste knooppunten in het netwerk kunnen zijn. Door informatie als feiten te oormerken, pakken ze hun rol als hoeder van de waarheid en komen niet de ‘echte verhalen’ weer boven drijven. 
Project: Blockchain als Factchecker
Aanvrager: DUIC BV

    #09  Kun je een burn-out voorkomen door stress te meten? 

Bijna iedereen kent wel iemand die te kampen heeft (gehad) met stress. Maar liefst 50% van de arbeidsongeschiktheidsgevallen betreft een burn-out. Dit heeft grote impact, zowel op de thuissituatie als op het werk. Het probleem is dat de symptomen vaak pas worden herkend als het te laat is. Ons hart vertelt echter een duidelijk verhaal: op basis van ECG-data over hartritme variatie kan de mate van stress gesignaleerd worden. In dit project werkt Totem Open Health samen met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir aan een applicatie voor Totem’s ECG wearable, zodat mensen op tijd gealarmeerd worden en een burn-out voorkomen kan worden.
Project: MVP Stress Preventie 
Aanvrager: Totem Open Health BV 

    #10  Kids aan de slag met cybersecurity

Het leven van kinderen speelt zich meer en meer af in de digitale wereld. Maar hoe weerbaar zijn zij tegen cybercriminaliteit, de snelst groeiende vorm van criminaliteit? Door middel van een cybersecurity game worden kinderen op een speelse, enthousiasmerende en effectieve manier weerbaarder gemaakt. Dit project ontwikkelt als proof of concept een eerste speelbare mini-game voor kinderen van 10-12 jaar. De game gaat onderdeel uitmaken van MediaMasters, waar jaarlijks 160.000 kinderen aan deelnemen. Uiteindelijk doel is de game daarna door te ontwikkelen.
Project: Stray
Aanvrager: Flavour B.V.

    #11  Zeg robot, wat zeg je? 

Alice is een sociale zorgrobot, die bij ouderen thuis wordt ingezet tegen eenzaamheid. Door vragen te stellen, brengt ze het gesprek met de oudere op gang. Wordt de vraag echter niet goed verstaan, dan loopt de interactie veelal vast, omdat de robot de vraag alleen luider of langzamer kan stellen. Dit project wil spraaktechnologie voor sociale robots verbeteren door middel van een webgebaseerd spraaksysteem, dat herhaling van zinnen op een menselijke manier genereert. Door de zin net anders te formuleren en deze natuurlijker te laten klinken, draagt het bij aan een meer levensechte interactie tussen mens en robot. 
Project: Zeg robot, wat zeg je?
Aanvrager: Prolody

    #12  Strijd tegen spam in Nederland 

Iedereen kent het risico van nepfacturen, ransomware of virussen die via e-mails worden verspreid: spam. Spam is nog steeds een groot probleem, waarbij cybercriminelen profiteren van het feit dat anti-virus software de dreiging vaak pas na enkele uren detecteert. Dit project wil Nederland hier een stukje weerbaarder voor maken. Via loksystemen (spam-honeypots) worden zoveel mogelijk verdachte e-mails  verzameld, gemonitord en geanalyseerd. De focus ligt hierbij op specifiek op Nederland gerichte spam. Actuele dreigingsinformatie wordt inzichtelijk gemaakt en met samenwerkingspartijen gedeeld, waardoor het project mede bijdraagt aan de veiligheid van het .nl domein. 
Project: The Spamhattan Project
Aanvrager: Stichting HoneyNED

    #13  Welke jongeren gaan nog met elkaar in debat? 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds minder bereid zijn om naar andere meningen te luisteren. Mede doordat zij bijvoorbeeld via social media niet snel in contact komen met andersdenkenden, neemt polarisatie toe. De Debat Kijker is een webportal met een overzicht van uiteenlopende opiniestukken over veelbesproken maatschappelijke onderwerpen zoals immigratie en klimaat. Op de portal zijn de beste stukken geselecteerd en gegroepeerd naar standpunt. Docenten en leerlingen kunnen hiermee makkelijk en snel goede opiniestukken vinden, die leerlingen helpen kritisch leren denken, standpunten van anderen te begrijpen, een eigen standpunt te vormen en met elkaar in debat te gaan.
Project: De Debat Kijker
Aanvrager: Fako Berkers

    #14  Hoe draagt tijd bij aan de veiligheid van het  internet?  

Network Time Protocol (NTP) is een belangrijk internetprotocol. NTP synchroniseert tijd tussen computers en is een basisvoorwaarde voor de correcte werking van veel systemen. In het bijzonder wanneer cryptografische veiligheidsprotocollen worden gebruikt zoals bij DNSSEC (een beveiliging die er voor zorgt dat je naar de juiste – en niet malafide- websites wordt geleid). Het ontbreekt echter nog vaak aan inzicht in de robuustheid en integriteit van NTP. Wetenschappers brachten onlangs kwetsbaarheden aan het licht, die de veiligheid van DNSSEC kunnen ondermijnen. Naar aanleiding hiervan zet dit project zet een test-omgeving op om onder andere timing-attack gevoelige DNS servers te identificeren.  
Project: Impact van NTP Security tekortkomingen op DNS(SEC)
Aanvrager: Stichting NLnet Labs

    #15  Data handel: zijn we slaaf of eigen baas?   

Bedrijven hebben kapitalen over voor onze data. Omdat het gedragspatronen blootlegt en  toekomstig gedrag voorspelt, vertegenwoordigt het een enorme waarde. Zelf hebben we echter geen controle over wat er met onze data gebeurt en wie deze bezit. We fungeren zowel als producent als slaaf van de data handel. Bank of Humanity ontwikkelt een digitaal platform en online game waarin je digitale informatie kunt verhandelen. Hiermee wil dit project de bewustwording over big data vergroten. Bank of Humanity geeft inzicht in de waarde van data en speculeert over de rol van privacy als commercieel recht en de invloed van automatisering op de arbeidsmarkt.
Project: Bank of Online Humanity
Aanvrager: Julia Janssen

    #16  Ben jij je bewust van de ongelijkheid in Nederland? 

De ongelijkheid in Nederland groeit: weinig mensen hebben veel middelen, veel mensen hebben weinig middelen. Je hoort hier regelmatig over in de media, maar wanneer je het zelf niet ervaart, realiseer je je niet hoe groot de verschillen daadwerkelijk zijn. InEquallity is een spel dat bijdraagt aan de bewustwording en discussie over ongelijkheid onder middelbare scholieren. Het spel wordt gebaseerd op wetenschappelijke data over sociaal-economische ongelijkheid in Nederland. Als speler kruip je in de huid van mensen met verschillende achtergronden. Op deze manier leren scholieren al spelende over de groeiende ongelijkheid in onze samenleving en de impact daarvan.
Project: InEquality: van wetenschap, via internet, naar maatschappelijke impact
Aanvrager: Frank Leoné 

Meer informatie: www.sidnfonds.nl