SIDNfond: 1e Pioniers projecten 2016 bekend!

6 juni 2016

De uitslag van de Pioniers projecten uit de eerste aanvraagronde van 2016 is bekend: 10 veelbelovende projecten zijn gehonoreerd en kunnen aan de slag met de uitwerking van hun idee! Na een zorgvuldige weging zijn de Pioniers projecten geselecteerd die het best aansluiten bij onze criteria en doelstellingen. De procedure voor de Potentials projecten loopt nog. Deze uitslag verwachten we begin juli bekend te kunnen maken.  Hieronder alvast een korte omschrijving van de toegekende Pioniers projecten.

We bedanken alle aanvragers voor de interesse in SIDN fonds en wensen de gehonoreerde projecten veel succes!  

#01  Waar leert jouw kind de broodnodige 21st century skills?

Leren onze kinderen op de basisschool wel alles wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de  maatschappij van de toekomst? De ‘21st century skills’ (waaronder ICT-vaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) blijken nog nauwelijks aan bod te komen, hoewel het belang daarvan binnen het onderwijs inmiddels breed wordt onderkend. Onderwijs past zich niet snel aan: hoe lang zal het duren voordat die skills echt een plek in het curriculum hebben bemachtigd? Kortom, hoe voorkom je dat er een lacune ontstaat voordat jouw kinderen van school zijn? Skills Dojo biedt uitkomst met een informele app waarmee kinderen van 6 t/m 8 jaar zich op een actieve en uitdagende manier zelf deze vaardigheden eigen kunnen maken.

Project: Skills Dojo

Aanvrager: Jeroen Storm 

#02  's Werelds eerste crowdacting platform 

Een betere wereld begint bij jezelf. Ware het niet dat een individuele actie negen van de tien keer voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Stel dat je weet dat een miljoen anderen ook mee zouden doen, wat zou je dan doen? CollAction introduceert een platform voor een nieuw fenomeen: crowdacting! Vergelijkbaar met crowdfunding, maar met handelingen in plaats van geld. Als we de kracht van de 3 biljoen mensen inzetten die via het internet verbonden zijn, staan we voor ongekende mogelijkheden om het verschil te maken en collectief te handelen ten gunste van een maatschappelijk doel. Overstappen naar een eerlijke bank wordt de eerste crowdacting campagne.

Project: De eerste officiële crowdacting actie ter wereld!

Aanvrager: Stichting CollAction 

#03  Beschermd materiaal terug claimen? Het kan!  

Welke content is nou wel en welke niet vrij te gebruiken? Auteursrecht blijft een ingewikkeld onderwerp. En dan is het ook nog eens zo dat veel materiaal verkeerd staat aangemerkt. Beschermd materiaal valt 70 jaar na het overlijden van de maker vrij, maar dit wordt vaak niet bijgehouden, waardoor het onterecht ‘achter slot en grendel’ blijft. Copyclear is een tool die data- of beeldbanken geautomatiseerd kan analyseren op vrijgevallen content en deze toevoegt aan bijvoorbeeld Wikidata. Hiermee komt er een stroom aan foto’s, films, kunstwerken en boeken in het publieke domein, waar iedereen vrij gebruik van kan maken.

Project: Copyclear: claiming back the public domain

Aanvrager: Michelle Lanschot & Hanno Lans 

#04  Louche apparaten 

Internet of Things en slimme apparaten gaan ons leven steeds meer beïnvloeden. De vraag is of onze houding ten opzichte van die slimme dingen niet veel te naïef en positief is. Wat als apparaten niet zo neutraal zijn en misschien wel helemaal niet het beste met ons voor hebben? Wat als ze ons discrimineren op basis van big data of andermans norm opleggen? Louche apparaten bestaan echt! SETUP wil het debat over de impact van IoT voeden door met ‘eigen’ dubieuze apparaten prikkelende toekomstbeelden neer te zetten. Daarnaast zijn deze louche apparaten ook bedoeld om ons uit te dagen hier tijdens workshops - een mix van repaircafés en hackatons - zelf mee aan de slag te gaan.

Project: Louche Apparaten

Aanvrager: Stichting SETUP 

#05  Privacy: belemmering of uitgangspunt voor big data?  

Privacy wetgeving wordt vaak gezien als belemmering voor de ontwikkeling van big data oplossingen. Met een goed ontwerp (Privacy by Design) hoeft dit echter helemaal niet het geval te zijn. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om big data oplossingen te realiseren die in lijn zijn met de privacy regels. Het project ‘Big Privacy’ wil hiervoor een raamwerk ontwikkelen. Aangezien software ontwerpers maar op weinig plekken echt samenwerken met juristen, helpt dit raamwerk bij het technische ontwerp van big data met in acht neming van de geldende privacy regels en juridische vereisten.

Project: Big Privacy

Aanvrager: Privacy Company 

#06  Een slimme stad bouw je zelf 

Het Internet of Things biedt eindeloze mogelijkheden voor Smart Cities. Maar een stad wordt pas echt smart met slimme burgers, die zelf toepassingen kunnen maken. Bestaande prototyping tools blijken voor de gemiddelde burger echter te complex. Met OnsBlok, een doe-het-zelf pakket voor wijklabs, ligt de instapdrempel een stuk lager. Buurtbewoners worden begeleid bij het bedenken en maken van smart devices om informatie te verzamelen ten gunste van hun eigen buurt. Met OnsBlok moet dit net zo eenvoudig worden als het in elkaar zetten van een BILLY-boekenkast!

Project: Een slimme burger redt zichzelf met OnsBlok

Aanvrager: Hogeschool Rotterdam - Kenniscentrum Creating010 

#07  Knowledge is power, mits je de juiste kennis weet te vinden... 

Via internet hebben we toegang tot een gigantische hoeveelheid kennis. Maar hoe filter je uit een enorme lijst zoekresultaten juist die informatie die je nodig hebt en die aansluit op jouw niveau? Knowledge Graph heeft de ambitieuze doelstelling om kennis op internet te categoriseren naar onderwerp en kennisniveau en deze in kleine bouwstenen, gepersonaliseerd aan te bieden. Met deze open source tool krijgen studenten en andere internetgebruikers handvatten om op een snelle en eenvoudige manier meer inzicht te krijgen in de informatie die over een specifiek onderwerp vrij beschikbaar is.

Project: Knowledge Graph

Aanvrager: FeedbackFruits B.V. 

#08  Kan een app de pijn na een operatie verzachten?  

In Nederland ondergaan jaarlijks 1,2 miljoen mensen een operatie. Eén op de vier ontwikkelt een complicatie, twee op de drie heeft pijn. Bij de behandeling van postoperatieve pijn registreren verpleegkundigen tenminste drie keer per dag een pijnscore in het patiëntendossier, een achterhaalde methode. De  moderne patiënt is 24 uur per dag verbonden met internet. Met het PIJN Applicatie Project registreert de patiënt de pijn zelf via smartphone of tablet: een meer interactieve en wellicht effectievere methode. Door adequate stressreductie en goede pijnstilling kan het aantal patiënten met een complicatie gehalveerd worden. De PIJN applicatie is een spin-off van een groter eHealth platform ter verbetering van de zorg voor operatie patiënten.

Project: PIJN Applicatie Project

Aanvrager: Bram Thiel 

#09  HTML + kinderen = superkracht!  

Dit project wil kinderen vanaf 7 jaar in staat stellen om zelf een website in HTML te bouwen én te publiceren. Kinderen kunnen niet alleen hun zelf gebouwde site delen, het project draagt er ook aan bij dat zij meer bewustere gebruikers van het web worden, doordat hun kennis over internet vergroot en het accent van internet consument naar -producent wordt verlegd. Of hoe ze het zelf verwoorden: programmeren geeft je superkracht! Vernieuwend aan de applicatie is dat deze specifiek gericht is op kinderen en de technische hobbels om een website te publiceren wegneemt.

Project: HTML websites programmeren en publiceren voor kinderen

Aanvrager: Louis Wolf 

#10  Kun je lezen? Dan kun je programmeren! 

Ook al wordt niet ieder kind een software-ontwikkelaar: weten hoe het internet in elkaar zit is van onschatbare waarde in elk beroep. De Digitale Topschool Code wil lessen software-ontwikkeling bieden op de basisschool, te starten bij groep 4. Kinderen kunnen dan lezen en beschikken over de basis computervaardigheden, een prima startpunt om met programmeren aan de slag te gaan. Vanuit een blanco canvas maken ze door middel van HTML, CSS en JavaScript een online wenskaart met zelf bedachte tekst, kleuren, illustraties en animaties. Het streven is om uiteindelijk voor elke groep vanaf groep 4 lesmateriaal te ontwikkelen.

Project: De Digitale Topschool Code

Aanvrager: Stichting De Digitale Topschool

 

 

https://www.sidnfonds.nl/nieuws/eerste-pioniers-projecten-2016-bekend