Slechts een op de vijf Nederlanders laat zich bijscholen

6 juni 2016

Vier van de vijf werkenden in Nederland hebben de afgelopen drie jaar geen erkend certificaat behaald of opleiding/training gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7000 personen in opdracht van het Jaarcongres Enjoy Employability.

Met name hogeropgeleiden en zzp'ers hebben de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals werklozen, laagopgeleiden en 50-plussers lieten zich het minst bijscholen. Gemiddeld heeft slechts één op de vijf personen uit de Nederlandse beroepsbevolking de afgelopen drie jaar een certificaat behaald of opleiding gevolgd. Daarmee lijkt 'een leven lang leren' erg ver weg. Volgens Maaike Kooter, projectleider Employability van iG!, is de uitkomst van het onderzoek opmerkelijk: "De mismatch op de arbeidsmarkt ontstaat vanwege het ontbreken van de juiste vaardigheden en opleidingen. Scholing is in deze snel veranderende arbeidsmarkt cruciaal om je arbeidsmarktkansen op peil te houden.”

Arbeidsmarktkansen worden allereerst bepaald door de activiteit van een persoon. Daarnaast moeten de vaardigheden van een persoon matchen met het aanbod op de arbeidsmarkt. Tenslotte speelt leeftijd een rol. Het is daarom zorgwekkend om te zien dat juist onder 50-plussers minder opleidingen gevolgd worden en dat dit ook de groep is die het minst kiest voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten. Overheid, vakbonden en werkgevers zouden door middel van regelingen en afspraken 50-plussers weer terug de schoolbank in moeten krijgen.

© Nationale Onderwijsgids begin 2016