'Smart Industry biedt veel kansen', stelt Arnold Stokking (TNO)

13 mei 2016

In een artikel in stelt Arnold Stokking (TNO) dat Smart Industry veel kansen biedt . Maar wie wacht, loopt voorgoed achter de feiten aan.

Over cybersecurity: Het zijn vooral beveiligingsissues die de komende tijd de aandacht vragen. Smart Industry roept heel nieuwe vragen op als het gaat om cybersecurity. Stel: ik stuur een ontwerp door naar een partij die dit voor mij gaat printen. Maar ergens onderweg wordt het design gekaapt, waarna een – ik noem maar wat – Chinese partij met jouw product aan de haal gaat. Het is dit soort beveiligingsissues dat de komende tijd de aandacht vraagt en dat we – samen met de overheid – willen aanpakken en stroomlijnen, onder meer via de fieldlabs. Het zijn vooral beveiligingsissues die de komende tijd de aandacht vragen.

http://www.mt.nl/673/89437/made-in-nl-smart-industry/arnold-stokking-tno-aarzel-niet-om-met-smart-industry-aan-de-gang-te-gaan.html