Speciale take-off-ronde voor cybersecurity-onderzoek

15 juli 2020

Financieringsinstrument Take-off heeft dit najaar een speciale ronde voor haalbaarheidsstudies met als thema cybersecurity. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Den Haag, die financiering ter beschikking stelt. De najaarsronde van Take-off is inmiddels open voor aanvragen. De deadline is 1 september. Academische onderzoekers op het gebied van cybersecurity die hun onderzoek willen vertalen naar een commerciële toepassing, kunnen daarvoor binnen Take-off financiering aanvragen. In totaal stelt de gemeente Den Haag 200.000 euro beschikbaar voor dergelijke onderzoeken binnen het cluster cybersecurity. Dit komt naast het reguliere budget voor haalbaarheidsstudies binnen Take-off. dcypher heeft als innovatiemakelaar bijgedragen aan de realisatie van deze call.

De gemeente Den Haag wil met de investering overdracht en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek stimuleren om kansen voor het bedrijfsleven te creëren. Op het gebied van cybersecurity is gebleken dat kennis en innovaties maar moeilijk de markt bereiken en onderzoek niet leidt tot nieuwe producten of bedrijven. Cybersecurity is een speerpunt van de overheid, die over jaren 2013 t/m 2020 meer dan 22 miljoen euro investeerde in de uitvoering van de National Cyber Security Research Agenda (NCSRA). 

Take-off
Take-off is een financieringsinstrument van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen voor academische onderzoekers die hun innovatieve kennis naar de markt willen brengen. Het doel is de kloof tussen onderzoek en markt te overbruggen. Het programma bestaat uit twee fases gericht op verschillende stadia van innovatie. Op de cybersecurity-ronde is fase 1 van toepassing, waarin academische starters een haalbaarheidsstudie of marktonderzoek uitvoeren. Daarin wordt de technische en commerciële haalbaarheid van een product, proces of service bepaald. Met behulp van feedback uit de markt wordt een inschatting gemaakt van wat er nodig is om een kansrijke business case voor een start-up te ontwikkelen.

Aanvragen
Financiering via Take-off is beschikbaar voor onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan Nederlandse universiteiten, Universitair Medische Centra, en door NWO erkende onderzoeksinstituten (kijk voor precieze info op deze pagina). Voor het cluster cybersecurity geldt als bijzondere voorwaarde dat ook onderzoekers van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een aanvraag kunnen indienen. Voor aanvragers is een minimaal 20.000 euro en maximaal 40.000 euro beschikbaar. Projecten hebben een maximale looptijd van zes maanden. De honorering binnen dit cluster zal gebeuren door de gemeente Den Haag. De gemeente zal ook de communicatie inzake administratie en projectbegeleiding op zich nemen.

Deadline
De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is op 1 september 2020 om 14:00 u CEST. De volledige aanvraag dient op 29 september 2020 om 14:00 u CEST binnen te zijn. Bekijk voor meer informatie over voorwaarden en deadlines de call for proposals via de financieringspagina.

Meer informatie