Startup in Residence Ministerie van Justitie en Veiligheid

5 november 2018

Bij het Startup in Residence-programma krijgen startups de kans om een innovatieve oplossing te bedenken voor de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Er zijn 11 challenges, aanmelden kan tot en met 8 november.

Read all about it! 
Na het succes van het eerste Startup in Residence programma organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een tweede editie. Met meer onderdelen van het ministerie en meer challenges!
 Er zijn elf maatschappelijke vraagstukken (challenges) opengesteld. We zijn op zoek naar nieuwe, kleine ondernemingen met  ideeën die nog niet op de markt zijn en bijdragen aan het oplossen deze challenges. JenV en de startup werken samen aan het verder ontwikkelen van idee naar  prototype. De startup doorloopt een uitgebreid en divers programma van vijf maanden waar trainingen en coaching onderdeel van uit maken. Ook heeft de startup recht op ontwikkelbudget (max: €32.000).

Interesse?
Kijk hier voor onze challenges. Kan jouw startup bijdragen aan een veiligere en rechtvaardige samenleving? Ideeën kunnen tot en met 8 november worden ingediend via dit formulier.

Hoe gaat het verder?
 Per vraagstuk krijgen maximaal drie startups de kans hun oplossing te presenteren. Deze presentaties worden door een jury beoordeeld. Deze kiest per maatschappelijk vraagstuk één winnaar, die mag deelnemen aan het SiR-programma. Na vijf maanden intensieve samenwerking tussen startup en JenV eindigt het programma met een werkend prototype. Dit presenteert de startup voor de  opgave-eigenaren en potentiële afnemers tijdens Demo-day medio 2019.

Het ministerie van JenV ziet het SiR-programma als een manier om de buitenwereld op innovatieve wijze bij het werk te betrekken. Bovendien sluit het SiR-programma aan bij de Rijksbrede intentie om startups meer toegang tot de overheid te bieden.