STD: 2 oktober KICK-OFF ALERT ONLINE

1 juli 2017

De kick-off van de Alert Online-campagneweken vindt plaats op maandag 2 oktober op Schiphol. Schiphol is hoofdpartner van Alert Online en onderschrijft dan ook het belang van cybersecurity. Na het startschot van de campagne stellen we u voor aan enkele cybersecurity helden die significant hebben bijgedragen aan de cybersecurity van hun organisatie. Reserveert u alvast deze datum in uw agenda? Meer informatie hierover en een officiële uitnodiging ontvangt u van ons in september.

Het zwaartepunt van de Alert Online-campagneweken ligt op 2 tot en met 13 oktober. Gedurende deze weken organiseren partners events en activiteiten waarbij aandacht wordt gevraagd voor cybersecurity. Doel is dat medewerkers, klanten, partners, leveranciers en anderen in hun directe omgeving hier bewuster mee omgaan. 

www.alertonline.nl