Steeds meer initiatieven voor digitalisering

26 augustus 2019

Om te zorgen dat Nederland bijblijft in de race rond kunstmatige intelligentie (AI) wordt in oktober de Nederlandse AI Coalitie opgericht. Deze gaat zorgen voor een gezamenlijke aanpak nu tal van landen hard aan de weg timmeren en een voorsprong nemen bij het aantrekken van talent en de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen. Het idee voor de vorming van één Nederlandse AI-coalitie komt van een Taskforce AI, die is opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO, VSNU en het ministerie van EZK. De oprichting van de AI Coalitie is ook onderdeel van de vernieuwde Nederlandse Digitaliseringsstrategie (versie 2.0), die het kabinet begin juli presenteerde (zie vorige AWTI e-mail alert). De strategie bevat nog meer nieuwe initiatieven. De Tweede Kamer heeft een tijdelijke commissie opgericht die gaat onderzoeken hoe de Kamer meer sturing kan geven aan de digitale ontwikkelingen nu en in de toekomst. Dat meldt het Rathenau Instituut. Het instituut publiceerde verder een rapport over hoe provincies meer en beter gebruik kunnen maken van digitale technologie en data.

Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland
Position paper Taskforce AI (pdf)
Nieuwsbericht Dutch Digital Delta
Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie (pdf)
Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0
Bijlage Resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019 (pdf)
Nieuwsbericht Rathenau – 1
Nieuwsbericht Rathenau – 2
Rapport Rathenau  (pdf)