Subsidieregeling Cyberweerbaarheid RVO

10 april 2019

Werkt u in een cyberweerbaarheidsnetwerk samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s? Het Digital Trust Center verstrekt via de regeling Cyberweerbaarheid subsidie aan groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurity-terrein willen samenwerken. De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het vergroten van de cyberweerbaarheid van ondernemingen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2019 € 1.000.000 beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
    Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
  2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-cyberweerbaarheid