Succesvol 1e matchmaking event voor cyber security research

24 mei 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, cluster Chemische en Exacte Wetenschappen (NWO-CEW) en Agentschap NL organiseerden op dinsdag 22 mei in Den Haag een matchmaking event voor de cyber security community (ondernemers, onderzoekers en overheid). De matchmaking vond plaats in aanloop naar de eerste tender voor onderzoek op het gebied van cyber security.

07b.jpg

Match Making Event Cyber Security, 22 mei 2012, VNO-NCW, Den Haag

Doelstelling was het stimuleren van zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven, als leverancier en als klant, en de wetenschap. Dit om vervolgens in PPS-verband concrete projecten voor te bereiden.

De opkomst was met circa 200 deelnemers hoog en er was een goede balans tussen vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Met veel dynamiek werden ideeën en voorstellen in pitches van vier minuten gepresenteerd en werden concrete plannen voor samenwerking gesmeed.

Eric Akerboom, keynote speaker

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Erik Akerboom typeerde de bijeenkomst als:

“Vernieuwend, over grenzen heen”.

Met een uitdrukkelijk getoonde bereidheid van alle partijen om samen te werken is de toon gezet voor de concrete invulling van het topsectorenbeleid.

Naar een eerste tender voor cyber security
De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I, en NWO hebben onlangs besloten een impuls te geven aan cyber security onderzoek. NWO en Agentschap NL werken samen in de uitvoering van een eerste tender, die naar verwachting in juni wordt opengesteld.

In deze tender staat samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen centraal.  Daarvoor zijn twee trajecten ontwikkeld voor zowel lange termijn onderzoek (via het NWO-instrumentarium), als korte termijn onderzoek (via het SBIR-instrument van Agentschap NL). Het korte termijn-onderzoek is gericht
op de ontwikkeling van producten en diensten binnen deze thema's. Het lange termijn-onderzoek richt zich op de verdere versterking van de kennis basis binnen het kader van de Nationale Cyber Security Research Agenda.

Dick Brandt, dagvoorzitter      
Dick Brandt, chair of the day with the pink hourglass to keep track of time

De onderzoeksthema's van deze tender zijn:

  1. identiteit, privacy en vertrouwen
  2. malware (kwaadaardige software)
  3. forensics
  4. data en policy management
  5. cybercrime en de ondergrondse economie
  6. risico management, economie en wetgeving
  7. secure design en engineering
  8. operationele cybercapaciteiten

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda