Succesvolle aanpak High Impact Crimes voortgezet

27 september 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en partners zetten de succesvolle aanpak van High Impact Crimes (HIC) in 2019 voort.

Deze integrale aanpak leidde de afgelopen jaren al tot een forse afname van overvallen, woninginbraken, straatroof en geweld. De aanpak wordt volgend jaar nog uitgebreid met trajecten die specifiek zijn gericht op (potentiële) plegers van HIC-delicten.

Historisch laag niveau

Sinds de start van de HIC-aanpak in 2010 zijn de aantallen overvallen, woninginbraken, straatroof en geweld al met tientallen procenten afgenomen tot een historisch laag niveau. Ook neemt de recidive onder daders van HIC-delicten af; het sterkst onder overvallers. En de daling zet nog steeds door. In de eerste helft van dit jaar registreerde de politie opnieuw minder HIC-delicten. Zo nam het aantal woninginbraken met 17 procent af tot 20.548 en het aantal geweldsdelicten daalde met 7 procent tot 35.832. Ook vonden er in de eerste zes maanden van 2018 minder overvallen en straatroven plaats: respectievelijk 550 (-2 procent) en 1687 (-4 procent).

Nauwe samenwerking sleutel naar succes

Het succes van de HIC-aanpak zit ‘m vooral in de nauwe samenwerking tussen alle betrokken publieke en private partners. Uiteenlopende partijen als het Ministerie van JenV, gemeenten, politie, OM, reclassering, veiligheidshuizen, andere ministeries, VNO-NCW, Detailhandel Nederland, Verbond van Verzekeraars, Marktplaats, banken, gsm-providers en woningcorporaties weten elkaar uitstekend te vinden en te versterken.

Nieuwe trajecten

Nieuw in 2019 zijn drie trajecten, die zich specifiek richten op (potentiële) plegers van HIC-delicten: vroegsignalering, arbeidstoeleiding en probation officer. Ook vindt in 2019 een verdere uitrol plaats van de gedragsinterventie Alleen jij bepaalt wie je bent. Deze helpt en ondersteunt kwetsbare jongeren bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding, die hen regelmaat en discipline bijbrengt.

bron: securitymanagement