Succesvolle samenwerking tussen VS en NL (Side Event One Conference)

16 oktober 2018

Aan het begin van de “Cyber Month 2018” vonden twee bijzondere bijeenkomsten plaats in het kader van onze Nederlands-Amerikaanse onderzoekssamenwerking op het terrein van cybersecurity en privacy. NWO-ENW organiseerde samen met partner NSF en gesteund door het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) en het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) een tweetal bijeenkomsten:

NWO ONE side event
Een Side Event “US-NL collaboration in cybersecurity and privacy research” bij de One Conference op 3 oktober. Na inzending en selectie van presentation proposals, zijn drie onderzoekers uitgenodigd over hun projecten te vertellen. In een volle zaal werd begonnen met een presentatie van een zeer succesvolle samenwerking tussen de University of California Santa Barbara en de Vrije Universiteit. De inmiddels op dit onderzoek gepromoveerde onderzoekers uit beide landen hielden de presentatie. De lijst met prijzen en voortgebrachte (top) publicaties was indrukwekkend. Daarna volgden twee presentaties over twee (van de vijf) lopende PRICE projecten, door hun Nederlandse en de Amerikaanse “Principal Investigator”. De Universiteit van Maryland bestudeert samen met de Erasmus Universiteit of onze privacy voldoende beschermd wordt in de almaar populair wordende Intelligent Personal Assistants. In de presentatie van de TU Eindhoven en de University of Illinois Chicago werd uitgelegd hoe “onion routing” en encryptie de privacy van internetverkeer beter kan beschermen. Natuurlijk, onze WhatsApp berichten zijn versleuteld, maar waar een afzender zijn of haar berichten naar toe stuurt is bekend bij WhatsApp, en willen we dat? De directeur van de Cyber Security Division van DHS sloot af met de aankondiging dat half november weer vijf nieuwe NWO-DHS joint research projecten over DDoS aanvallen en Industrial Control Systems van start gaan.

Meer informatie
US-NL side event at One Conference 2018

Workshop US NL 1 Oct 2018
Een workshop op 1 oktober in Den Haag door en voor de US-NL onderzoekers betrokken bij de uitvoering van het NWO-NSF PRICE programma (Privacy Research in Cyber Environment). Daarbij lieten ze zich inspireren door presentaties over twee onlangs afgeronde NWO-DHS cybersecurity onderzoeksprojecten. Een van deze projecten was twee dagen later zelfs onderwerp van een Keynote op de One Conference, met zo’n 1100 toehoorders! De focus in de workshop lag op uitwisseling van ervaring en kennis tussen de onderzoeksgroepen. Leerzaam voor de aanwezige hoogleraren, postdocs en PhD studenten. Leerzaam ook voor NWO en NSF, het gaf inzicht hoe de samenwerking loopt tussen de onderzoeksgroepen en met ons. De Amerikaanse studenten konden met hun supervisors naar NL reizen dankzij de steun van NSF. Aan de workshop werd deelgenomen door 10 Amerikaanse en 11 Nederlandse onderzoekers.


Photo's Sjoerd van de Hucht