Succesvolle SBIR cybersecurity bijdragen op CIP-conferentie

29 november 2016

Op 24 november jl. werd volop genetwerkt op de Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)-conferentie. Ook de geluiden van de deelnemers over de lezingen en workshops waren zeer positief. Ongeveer 140 organisaties waren vertegenwoordigd. De boodschappen zijn dus bij een breed publiek aangekomen. Het initiatief voor participatie met SBIR cybersecurity korte presentaties aan deze bijeenkomst nam Mariska Warnars, Coördinator SBIR Cyber Security I + II (RvO). Het conferentiemateriaal is in PDF te downloaden vanaf https://www.cip-overheid.nl/ (Rechterkolom op de site).  

SSD-test-framework
Tijdens de conferentie werd al aangekondigd dat nu ook het SSD-test-framework is opgeleverd. Grip-op-SSD maakt de software-beveiligingseisen begrijpelijk en bespreekbaar, zodat de juiste beveiligingseisen worden overeengekomen tussen opdrachtgever en ontwikkelaar. Het SSD-test-framework faciliteert de dialoog in het vervolgtraject bij de totstandkoming van de software, door het bieden van korte beschrijvingen van de uit te voeren reviews en testen. Van harte aanbevolen!

Practitioners Communities (PraCo’s)
Naast de halfjaarlijkse conferenties organiseert CIP ook doelgroepgerichte sessies door het jaar heen. Vooral de Practitioners Communities hebben het karakter van mini-conferenties. Die zijn er voor de onderwerpen BIR, Privacy, Secure Software, Awareness, en Inkoop/Contractmanagement. Als je daarvoor op dit moment nog geen uitnodigingen krijgt maar die wel wilt hebben, dan kun je lid worden van cip.pleio (zie instructie) en je daar vervolgens abonneren op de PraCo’s waarvoor je uitgenodigd wilt worden. Zie onderstaande uitsnede van de hoofdpagina om te zien hoe je ze bereikt.

Meer informatie