SURF Cyberdreigingsbeeld 2017

3 januari 2018

In het Cyberdreigingsbeeld 2017 lees je over de belangrijkste cyberdreigingen binnen onderwijs en onderzoek van het afgelopen jaar. Daarnaast gaan we in op de actoren die effect hebben op de belangrijkste dreigingen en hun motivatie.

Onderwijs en onderzoek blijven extra kwetsbaar

Voor het vierde jaar op rij heeft SURF de cyberdreigingen onderzocht en beschreven. De sector onderwijs en onderzoek kenmerkt zich door de openheid van zijn netwerken en toenemende connectiviteit met andere netwerken: er worden veel data uitgewisseld en steeds meer cloudoplossingen gebruikt om data op te slaan en te verwerken. Net als eerdere jaren maakt dat de sector extra kwetsbaar voor cyberdreigingen. In het dreigingsbeeld worden de verschillende dreigingen besproken, en wordt aangegeven voor welke bedrijfsprocessen deze gelden.

Dreigingen en maatregelen

Het Cyberdreigingsbeeld 2017 (pdf) biedt besturen van instellingen inzicht in welke dreigingen er zijn, welke relevant zijn voor de organisatie en welke actoren relevant zijn voor die dreigingen. De dreigingen met de meeste impact binnen onderwijs en onderzoek zijn manipulatie van digitaal opgeslagen data, identiteitsfraude, verkrijging en openbaarmaking van data, en spionage. Hierin is ten opzichte van vorig jaar geen verandering.

Meer informatie

Lees het Cyberdreigingsbeeld 2017 (pdf)