Sustainable Cooperation - Roadmaps to a Resilient Society

9 mei 2017

Zes onderzoeksteams krijgen van het ministerie van OCW miljoenen euro's subsidie. In totaal gaat het om 112,8 miljoen euro, wat uitzonderlijk veel is.

De onderzoeksteams bestaan uit topwetenschappers van verschillende universiteiten. Ieder team krijgt bijna 19 miljoen euro. Met dit geld – ook wel bekend als Zwaartekrachtsubsidie – gaan de teams onderzoek doen naar onder andere synthetische cellen, de klassieke oudheid en organen op een chip. Hieronder lees je meer over het project 5. Hoe werkt samenwerking?

Hoe werkt samenwerking?

Samen bereiken we meer dan in ons eentje. Dat geldt op allerlei niveaus: van gezinnen tot grote organisaties en maatschappijen. Maar waarom zijn sommige samenwerkingsverbanden langdurig en succesvol, terwijl andere al snel uit elkaar vallen? Welke factoren spelen daarin mee?

Maatschappelijke veranderingen als vergrijzing, migratie en technologische ontwikkelingen hebben invloed op de duurzaamheid van samenwerkingsverbanden, stellen de onderzoekers van het onderzoeksprogramma SCOOP. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen ondanks dit soort ingrijpende veranderingen goed blijven samenwerken?

Het onderzoeksteam, dat bestaat uit sociologen, psychologen, historici en filosofen, gaat op zoek naar nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking. Daarbij richten de onderzoekers zich op drie domeinen van de samenleving: werk, zorg en integratie.

Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen op het gebied van beleid, zodat we de wetenschappelijke inzichten kunnen gaan toepassen in de praktijk.

SCOOP: Sustainable Cooperation - Roadmaps to a Resilient Society 

 

http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Deze-zes-onderzoeksprogrammas-krijgen-een-grote-subsidie/9103