Symposia en Matchmaking

Onze evenementen zijn te bezoeken door iedereen die betrokken is bij en/of interesse heeft in cybersecurity onderzoek, (hoger) onderwijs en innovatie. We geloven dat netwerken essentieel is en creëren veel ruimte en mogelijkheden in het programma om sprekers en deelnemers te ontmoeten. Klik door voor foto's en de presentaties van het mini Symposium 2020dcypher Symposium 2019, de Matchmaking Cybersecurity NWO 2018, het dcypher Symposium 2017, de Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016 en het NCSRA Symposium 2015.

connects cybersecurity knowledge

Over het dcypher Symposium 2017
Het symposium bood de deelnemers een indruk van de uitkomsten die voortvloeien uit eerdere inschrijvingen voor korte termijn, middellange termijn (SBIR) en langdurig cyberveiligheidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal. Oook oplossingen voor het overbruggen van de kloof tussen de cyberveiligheid hoger onderwijs curricula en de eisen van de arbeidsmarkt zijn aan de orde geweest. Het delen van ideeën en kennisoverdracht is aangemoedigd in 16 parallelle sessies en bij sessie tafels. Er waren er colleges te volgen, was er een demo marktt, een studentencafe en gelegenheid om input te geven voor de NCSRA III.
 

Matchmaking on stage 

Over de Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016

Tijdens de matchmaking waren er verschillende mogelijkheden om af te spreken met potentiële partners, bijv. door speeddaten of te pitchen. Denk daarbij aan huidige en mogelijk toekomstige uitvoerders van cybersecurity R&D projecten (wetenschappers, studenten, ondernemers), publieke -en private onderzoekspartners, potentiële profit en non-profit gebruikers van onderzoeksresultaten, docenten en beleidsmakers. Speciale aandacht ging ook uit naar betrokkenheid van opleiders in het multidisciplinaire cyberveiligheid domein én beleidsmakers.
 


Dick Schoof (NCTV) presenteert op het NCSRA Symposium 2015

Over het NCSRA Symposium 2015
Het NCSRA Symposium bood een podium voor concrete in uitvoering zijnde en/of voltooide projecten, waarvoor de twee reeds verschenen edities van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) het kader vormen. Aan de symposiumdeelnemers wordt zo een goede indruk gegeven wat eerdere cybersecurity tenders hebben opgeleverd. Tevens werd vooruit gekeken naar de programmering voor het cybersecurity onderzoek in de komende jaren. Denk daarbij aan aankondigingen van nieuwe rondes in cybersecurity onderzoek en innovatie, zowel nationaal als internationaal, nieuw subsidie instrumentarium, en initiatieven in het cybersecurity (hoger) onderwijs.

 

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda