Technologie voor het algemeen belang in de publieke dienstverlening

9 september 2019

Overheden moeten veel meer investeren in de ontwikkeling van technologieen die bijdragen aan het verbeteren van overheidsdiensten. Een artikel van het Canadese Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship stelt dat de overheid dit niet kan overlaten aan marktpartijen. Die worden bij de huidige gang van zaken alleen maar steeds machtiger, ten koste van de burger. Een wetenschappelijk artikel van Research Policy gaat dieper in op de manier waarop overheden risico’s kunnen beheersen als ze sterker innovatiegericht gaan inkopen en aanbesteden. Een artikel van het OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) zet uiteen hoe een op het algemeen belang gerichte overheidsstrategie voor de benutting van kunstmatige intelligentie eruit zou kunnen zien.

Artikel Brookfield
Artikel Research Policy
Artikel OPSI