Tekort aan developers neemt toe

7 april 2016

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT'ers neemt toe. Dat zou komen door een toenemende vraag van buiten de sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zijn 'primaire' ICT-vaardigheden vereist.

Reacties uit de sector

Directeur Ronald Verbeek van het CIO Platform Nederland concludeert uit het onderzoek dat het denken in termen van beroepsprofielen en functies achterhaald is: "Het gaat steeds meer om vaardigheden. In steeds meer beroepen wordt gevraagd om competenties die in het onderzoek zijn gekwalificeerd als primaire en secundaire ICT-vaardigheden. Dat betekent dat de arbeidsmarktpositie van mensen met een ICT-achtergrond verbetert," aldus Verbeek.

"Het arbeidsmarktbeleid moet meer gericht worden op de brede arbeidsmarkt voor ICT'ers," concludeert Roel Schulting, voorzitter Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT, het Opleidingfonds voor de ICT-sector. "Het CA-ICT gaat haar focus daarop aanpassen."

Directeur Lotte de Bruijn van Nederland ICT voorziet dat het tekort aan ICT'ers steeds meer sectoren zal raken: "Dat blijkt heel duidelijk uit dit onderzoek. We zullen daarom gezamenlijk moeten werken aan oplossingen. Bedrijfsleven en overheid staan voor een heel grote uitdaging. Het belemmert de groei van de economie en de concurrentiepositie van Nederland en daarmee ook ons welvaartsniveau in de toekomst. Met voorrang moet werk gemaakt worden van de Human Capital Agenda ICT. Er valt geen tijd te verliezen."

Het aantal ICT-vacatures voor hbo'ers blijft onverminderd groot. Het betreft 67 procent van alle vacatures. Het hbo is dan ook van cruciaal belang om in de behoefte aan gekwalificeerd ICT-personeel te voorzien. 84 procent van de ICT-starters op hbo-niveau heeft een ICT-vooropleiding. De overige 16 procent stroomt in vanuit andere opleidingen.

Een en ander komt naar voren uit het onderzoek'Digitaal vakmanschap' [.pdf] dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland en Nederland ICT is uitgevoerd door Dialogic en Matchcare. Het rapport is aangeboden aan René Penning de Vries, boegbeeld Team ICT, als input voor de Human Capital Agenda ICT.

Primaire en secundaire vaardigheden

Het onderzoek maakt onderscheid tussen primaire ICT-vaardigheden, zoals het ontwikkelen van applicaties en systemen, en secundaire ICT-vaardigheden die daar ondersteunend aan zijn. Van niet-ICT'ers worden steeds meer primaire ICT-vaardigheden gevraagd. Zo worden van een technicus elektronica meer primaire ICT-vaardigheden gevraagd dan van een softwaredeveloper. Ook van een computerhardware-engineer, engineer technische automatisering en technicus elektrotechniek worden vijf primaire ICT-vaardigheden gevraagd en van een CNC-programmeur zelfs zes.

Op basis van dit onderscheid blijkt dat de vraag naar primaire ICT-vaardigheden sneller groeit dan die naar secundaire ICT-vaardigheden. Van alle ICT-vacatures betreft 38 procent van de vraag developers. De meest gevraagde programmeertalen zijn Java, C, C#, .Net en Javascript. Snelle groeiers zijn Python en Powershell.

SCRUM-certificaten

In het onderzoek is ook gekeken naar de ontwikkeling van de vraag naar certificaten. Die voor ontwikkelmethoden steeg de laatste jaren sterk. De vraag naar managementcertificaten nam af. De toegenomen vraag naar ontwikkelmethoden wordt bijna volledig verklaard door de sterk toegenomen vraag naar SCRUM-certificaten.

De conclusie van het onderzoek is dat het tekort aan specialistische ICT-vaardigheden in steeds meer beroepen problematisch wordt en dat de vraag om goed gekwalificeerd personeel met een ICT-opleiding toeneemt. Hier liggen volop kansen voor doorontwikkeling van de huidige generatie werknemers en voor hen die nu op het punt staan een vervolgopleiding te kiezen.

http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2016/13/tekort-aan-developers-n…