Tekort aan digitaal talent beperkt concurrentievoordeel

27 oktober 2017

34 procent van de Nederlanders organisaties zegt dat de kloof tussen digitale vaardigheden in de arbeidsmarkt en het aanbod van digitale rollen zich vergroot. Volgens 36 procent belemmert dit de digitale transformatieprogramma's en verliest het door het tekort aan digitaal talent zijn concurrentievoordeel. Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini en LinkedIn.

Voor onderzoeksrapport ‘The Digital Talent Gap. Are companies doing enough?’ keken de partijen in hoeverre er een kloof bestaat tussen vraag en aanbod van talent met specifieke digitale vaardigheden in de arbeidsmarkt en het aanbod van digitale rollen. Dat noemen zij ook wel de digital talent gap.

Waar in Nederland 34 procentzegt dat deze kloof vergroot, ligt het wereldwijde gemiddelde met 50 procent een stuk hoger. 52 procent vindt dat dit belemmeringen voor de organisatie oplevert. Ondanks dat de kloof groter wordt, zijn de budgetten voor digitaal talent bij 45 procent van de Nederlandse organisaties gelijk gebleven of zelfs gedaald. Wereldwijd is dat 52 procent.

Vaardigheden worden overbodig

"Generatie Y en Z zijn bang dat hun digitale vaardigheden over vier tot vijf jaar overbodig zijn"

Wereldwijd gelooft 27 procent van de medewerkers dat hun vaardigheden op dit moment al overbodig zijn of dat de komende één tot twee jaar gaan worden. Nederlanders lijken optimistischer: 17 procent vreest dat hun vaardigheden in de komende twee jaar overbodig zijn.

Gekeken naar de komende vier tot vijf jaar, denkt een kwart van de Nederlandse medewerkers dat hun vaardigheden overbodig zijn; wereldwijd is dit 38 procent. Bij de Y- en Z-generatie medewerkers ligt dat percentage hoger, namelijk op 31 procent. Wereldwijd is 47 procent van de generatie Y en Z bang dat hun vaardigheden over vier á vijf jaar overbodig zijn.

In de automotive sector (48 procent) wordt het meest gevreesd dat hun vaardigheden over vijf jaar overbodig zijn, gevolgd door de banksector (44 procent), energie (42 procent), telecom en verzekeringen (beide 39 procent). 

Nutteloze trainingsprogramma’s

Nederlanders lijken positief gestemd over de trainingsprogramma’s die hun werkgevers aanbieden. Slechts 18 procent zegt dat deze programma’s niet helpen of dat er vanuit de werkgever geen tijd is om hier aan deel te nemen. Dat ligt een stuk lager dan het wereldwijde gemiddelde, waarbij 45 procent de trainingen van hun organisatie als ‘nutteloos en saai’ omschrijft.

Bezorgdheid over het overbodig worden van de eigen (verouderde) vaardigheden en gebrek aan vertrouwen in de trainingsmogelijkheden van de eigen werkgever, kunnen het verloop aanwakkeren. In Nederland is bijna 40 procent van de werknemers bereid om van werkgever te wisselen als de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden stagneren. Wereldwijd zegt 55 procent een andere werkgever te zoeken als zij het gevoel hebben dat hun digitale ontwikkeling stagneert.

Werkgevers vrezen voor het verlies van hun digitale talenten. Iets meer dan de helft (51 procent) denkt dat medewerkers vertrekken nadat zij net getraind zijn. De helft (50 procent) zegt dat de digitale trainingen die zij aanbieden aan medewerkers slecht bezocht worden.

Onderzoeksrapport

Voor het onderzoeksrapport ‘The Digital Talent Gap. Are companies doing enough?’ zijn 753 medewerkers en 501 executives bij grote bedrijven ondervraagt. Het bedrijf moet in 2016 een minimale omzet van minimaal vijfhonderd miljoen dollar hebben gerapporteerd en duizend medewerkers in dienst hebben.

Het onderzoek vond plaats tussen juni en juli 2017 en is uitgezet in negen landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en zeven industrieën (automotive, banking, consumer products, insurance, retail, telecom en utilities).

 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/6234336/250449/tekort-digitaal-talent-beperkt-concurrentievoordeel.html