TKI-toeslag wordt PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

20 februari 2017

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag heet vanaf 1 februari 2017: PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. De bestaande instrumenten voor de TKI’s veranderen van naam, maar inhoudelijk blijven de instrumenten hetzelfde. Daarnaast komt er een nieuw instrument bij. Vanaf 1 februari kunnen privaat-publieke samenwerkingsverbanden rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag.

Betere overkoepelende term

Tot de naamsverandering is besloten omdat het een betere overkoepelende term is nu de doelgroep verbreed is van alleen TKI’s naar TKI’s plus privaat-publieke samenwerkingsverbanden.

Nieuw instrument

Er komt een nieuw instrument bij voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen nu ook rechtstreeks bij RVO.nl indienen. De reden hiervoor is tweeledig:

  • Allereerst komen projecten tot stand op initiatief van andere partijen dan de TKI’s. De rol van het TKI is bij dergelijke initiatieven relatief klein.
  • De tweede reden is dat het ministerie van Economische  Zaken cross-sectorale projecten wil bevorderen.

Samenwerkingsverband

Voor het aanvragen van een PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband moet dit samenwerkingsverband minimaal bestaan uit een onderzoeksinstelling en een ondernemer.
Om voor de toeslag in aanmerking te komen, moet de ondernemer een flinke private bijdrage leveren. Daarnaast moet het project uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan bestaan.
Een uitgebreide beschrijving van het nieuwe instrument kunt u vinden bij Download.

Aanvragen

De openstellingsperiodes voor de 3 instrumenten binnen de PPS-toeslag zijn de volgende:

  • TKI- of PPS-programmatoeslag voor het TKI: vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 mei 2017, 17.00 uur;
  • TKI- of PPS-projecttoeslag voor het TKI: vanaf 15 november 2016 tot en met 31 juli 2017 17.00 uur;
  • PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband: vanaf 1 februari 2017 tot en met 31 juli 2017, 17.00 uur.

Meer informatie

De hele wijzigingsregeling vindt u op overheid.nl. Alle voorwaarden voor het instrument 'PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband' vindt u in het document 'Voorwaarden voor PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband', bij Download.

 

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tki-toeslag-wordt-pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie