TNO publiceert Strategisch plan 2018-2021

19 mei 2017

TNO heeft haar strategisch plan 2018-2021 gepresenteerd. De titel ‘Vliegwiel voor Innovatie in Nederland’ geeft de ambitie en taakopdracht aan die TNO zich de komende jaren heeft gesteld. De organisatie gaat zich, nog sterker dan voorheen, richten op het verder brengen van ontwikkelingen waar TNO een unieke en onderscheidende kennisbasis heeft en een ‘thought leader’ in is. Daarnaast zal technology transfer, het via spin offs en licenties naar de markt brengen van TNO-kennis, met prioriteit worden ingevuld.

Nieuwsbericht TNO
Strategisch plan 2018-2021 TNO (online)
 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda