Toch mogelijkheden voor automatische gezichtsherkenning in EU

5 februari 2020

In een ontwerpdocument van de Europese Unie werd onlangs gesproken over het verbieden van automatische systemen voor gezichtsherkenning. Nu het document definitief is, is van een verbod geen sprake meer. Er worden wel voorwaarden verbonden aan het gebruik. Het voornemen om automatische gezichtsherkenning te verbieden, was “te mooi om waar te zijn”, aldus een artikel van Politico. “En dit is nog maar het begin van de grote botsing tussen de belangen van mensen, overheden en bedrijven”, stelt een artikel van Public Books.

Nieuwsbericht Bloomberg
Artikel Politico
Artikel Public Books