Triomfen in trans-Atlantische samenwerking

4 december 2019

Tijdens het dcypher Symposium op 3 december 2019 overhandigde Jan Piet Barthel de publicatie ‘US-NL cooperation in cyber security research’ aan Jeremy Epstein van de National Science Foundation (NSF), Christiane Klöditz van NWO, en Wim Hafkamp van het Ministerie van Justitie en Veiligheid . Samen vertegenwoordigen zij drie van de vier organisaties die onderzoeksprojecten voortkomend uit de samenwerking financieren. De vierde organisatie, het Department of Homeland Security moest helaas verstek laten gaan. Het boekje beschrijft vijf van de in totaal dertien gezamenlijke onderzoeksprojecten die de afgelopen jaren zijn gehonoreerd in het kader van een verdrag over bilaterale onderzoekssamenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten en een samenwerkingsovereenkomst tussen NSF en NWO. De betrokken wetenschappers vertellen over de meerwaarde van het samenwerken met collega’s aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. 'Cybersecurity houdt zich niet aan landsgrenzen. We moeten ons in het onderzoek naar dit onderwerp dus ook niet door dit soort grenzen laten beperken.' De meerwaarde zit juist in de verschillende perspectieven zoals de (politieke) cultuur, standaarden, enzovoorts, die deze samenwerking zo vruchtbaar maken.

Lees het boekje US-NL cooperation in cyber security research online

Booklet US-NL
vlnr: Jeremy Epstein (NSF), Christiane Klöditz (NWO), Wim Hafkamp (NCSC) and Jan Piet Barthel (dcypher)