Twee verschillende visies op de toekomst van AI

10 april 2020

Sinds de jaren vijftig heeft de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) herhaaldelijk te veel beloofd en te weinig geleverd. De afgelopen jaren zijn, dankzij diepgaand onderzoek, ongelooflijke sprongen gemaakt, maar nog steeds heeft AI met fundamentele vraagstukken te maken, zoals kwetsbaarheid en vooringenomenheid (‘bias’). MIT Technology Review bracht twee prominente figuren uit de AI-wereld op het virtuele podium, om te debatteren over de manier waarop het veld deze problemen zou kunnen overwinnen. Dat leverde twee tegenstrijdige meningen op.

Artikel MIT Technology Review