Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan onderwijsinnovatie

7 november 2018

De Vereniging van Universiteiten VSNU, Vereniging Hogescholen en SURF hebben gezamenlijk een vierjarig Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Op de SURF Onderwijsdagen, op 6 en 7 november in ‘s-Hertogenbosch, werd uitgebreid gesproken over onderwijsvernieuwing. ScienceGuide heeft een verslag gemaakt.

Nieuwsbericht VSNU
Website Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Artikel ScienceGuide