Universiteiten: Nederland pioniersrol in digitalisering

8 september 2016

Vorige week kondigden we al aan dat de gezamenlijke universiteiten een plan zouden presenteren om Nederland een gidsland en proeftuin te laten worden voor de digitale samenleving. Dat hebben ze afgelopen maandag gedaan. Wetenschappelijk onderzoek speelt er een sleutelrol in. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het pleidooi. Het VSNU-plan past in de ideeën van de werkgeversorganisaties over de toekomst van ons land, die ze uitdragen via de campagne NL Next Level. In dat verband presenteerden MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in juni al het plan ‘Investeren in de transformatie van Nederland’. Dat pleit voor een publieke investering van 7,5 miljard euro in de energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, circulaire economie, stedelijke vitaliteit en natuur. Op Europees niveau pleitte Eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Agenda) afgelopen week voor een investering van 600 tot 700 miljard euro in de digitale infrastructuur van Europa.

Nieuwsbericht VSNU
Publicatie VSNU (pdf)
Nieuwsbericht VNO-NCW
Website NL Next Level
Brochure NL Next Level (pdf)
Nieuwsbericht Reuters